Menú > Catàleg d'activitats - CFGM > Detall activitat
Situacions de risc per al jovent

DESTINATARIS
Alumnes de 3r, 4t d'ESO, batxillerat i PFI-PTT.

OBJECTIUS
Conèixer el punt de vista legal i policial sobre diferents temàtiques com les identificacions policials al carrer, baralles, danys, pintades i graffitis...

PROGRAMA
Acostament, des del punt vista policial, a activitats relacionades amb el jovent que generen responsabilitats i conseqüències legals, com poden ser la participació en baralles, causar danys al mobiliari públic o privat, fer pintades, etc.
Al finalitzar es farà un torn obert de paraules.

CARACTERÍSTIQUES
L'activitat té una durada d'una hora.

MATERIAL
És necessari ordinador portàtil i canó de projecció.

CALENDARI
Durant tot el curs.

ORGANITZA
Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra.
Oficina de Relacions amb la Comunitat.

TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Es pot sol·licitar durant tot el curs, amb una antelació mínima de dues setmanes.

Ajuntament de Montcada i Reixac