Menú > Catàleg d'activitats - 1r Cicle ESO > Detall activitat
Montcada Neo: Conèixer el passat per transformar el futur

DESTINATARIS
Alumnes de 1r cicle d'ESO.

TIPUS D'ACTIVITAT
Activitat gamificada.

DESCRIPCIÓ
Un missatge codificat explica que un grup d'arqueòlegs del futur té evidències de la destrucció de la ciutat de Montcada i Reixac a l’any 2060.
Per poder frenar la contaminació irreversible de les aigües i l'abandó de la ciutat caldrà explorar altres models socials històrics. El repte és poder assegurar que la ciutat de Montcada segueixi en ús l’any 2060 i per això cal revertir les males conductes i evitar la contaminació irreversible de les aigües. Per aconseguir-ho, caldrà crear nous models autosostenibles i cada membre dels 6 equips (com a màxim) haurà d'agafar 5 compromisos individuals vinculats als ODS. El grup d'investigadors del futur ens donaran les eines per poder assolir el nostre repte.

METODOLOGIA
El grup classe es divideix en un màxim de 6 equips
● S’estudien 3 models socials diferents. Cada model es treballa per 2 grups.
Ibèric
Medieval
Modern Contemporani
● El repte és: comprendre el passat per transformar el present i refer el futur i salvar Montcada de l'abandó.
● Per fer-ho caldrà:
Crear un nou model de societat autosostenible
Comprometre’s amb 5 accions que generin canvi
Aconseguir un total de 1200 punts entre tots els equips.
● Materials de gamificació:
L’activitat està gamificada. Per aquesta raó s’entregaran medalles i punts als equips, en funció de com vagin
evolucionant al llarg de l’activitat.
L’argument és que els arqueòlegs del futur volen assegurar-se que el grup està a l’alçada i per això, han
d’assolir un mínim de punts i medalles que demostrin les seves capacitats per canviar el futur.

DURADA
Montcada Neo és una activitat modulable. L'activitat sencera comporta dedicar dos matins (sessions de 4 hores) però es pot fer només un dels mòduls (una sessió de 4 hores).

PREU
Activitat sencera (dues sessions de 4 hores en dos matins) 240 €.
Realització d'un mòdul (1 sessió de 4 hores en 1 matí) 120 €.

OBSERVACIONS
L'activitat es pot de forma presencial o de forma virtual o combinant les dues modalitats.

CALENDARI
Tot l'any.

ORGANITZA
Museu Municipal de Montcada.
Casa de la Vila. Carrer Major, 32.
Per a qualsevol consulta: telèfon 93 565 11 22, de dilluns a divendres de 9h a 15 hores. museumunicipal@montcada.org

TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Inscripció oberta durant tot el curs escolar.

Més informació: https://www.montcada.cat/temes/museu/
Ajuntament de Montcada i Reixac