Menú > Catàleg d'activitats - Cicle mitjà > Detall activitat
L'Aitor té dues mares. Nous models familiars

DESTINATARIS
Alumnat de 4t de primària.

OBJECTIUS
 • Promoure la igualtat entre nens i nenes i viure la diversitat amb normalitat i respecte.
 • Qüestionar els infants sobre els estereotips de gènere i clixés que dificulten l'expressió de les seves idees, sentiment i emocions, limitant la seva llibertat com a infants i com a persones.
 • Presentar models diversos de famílies per tal per tal d'ajudar-los a comprendre i viure la diversitat amb normalitat.

DESCRIPCIÓ
L’Aitor pateix assetjament a l’escola perquè la seva família no correspon al model clàssic de família en la cultura tradicional occidental. L'Aitor te dues mares, que s'estimen i l'estimen molt a ell, però alguns dels seus companys, influenciats pels estereotips i la intolerància dels seus pares i mares, passen de ser bons amics seus a deixar-lo de banda. L'Aitor no entén perquè altres infants de l'escola el rebutgen i se sent trist. La mestra se n'adona i parla amb ell i explica un conte sobre la diversitat a tota la classe, fet que l’Aitor agraeix, però no el reconforta doncs és conscient que només es tracta d’un conte i que la realitat és molt diferent. Les seves mares també el veuen trist i es preocupen, però les coses canvien quan en una sortida de l'escola l’Aitor i els seus companys i companyes visiten una exposició a Girona on veuen fotografies de famílies molt diverses. De aleshores ençà ja no se sent estrany i sol. Finalment la família de l’Aitor decideix deixar el poblet on vivien per anar a viure a Girona on hi tenen famílies amigues molt diverses i l’Aitor s'adona que totes les famílies són diferents i úniques.

METODOLOGIA
Es faran servir diverses metodologies:
Narració teatralitzada del conte.
Reflexions sobre el conte:
 • Qui era l‘Aitor? Per què estava trist en acabar la festa del seu aniversari? Perquè al pare i mare del seu amic no els agradava que el seu fill jugués amb l’Aitor? La resta dels companys de l'escola el tractaven bé? Què va fer la mestra en assabentar-se del problema? Com va reaccionar l’Aitor amb el nou conte de la mestra?
 • Què va veure a Girona que li va agradar tant? Quina solució van trobar les dues mares per a què l’Aitor fos més feliç?Reflexions sobre la societat en la què vivim:
 • Què vol dir fer bullying? Creieu que l’Aitor va patir bullying? Creieu que això passa en la realitat? Què podeu fer quan això passa? Com es podria resoldre? S'escriuen les idees en un post-it i s'enganxem a la pissarra.
 • Coneixeu famílies diverses?
 • Com explicaríeu qui és una família i qui no ho és. Què és el que fa que un grup de persones que viuen juntes siguin una família o no ho siguin?
 • Dibuixeu totes les possibles famílies que coneixeu.
 • Els diferents models s'enganxem cadascun a un dels habitatges que hi ha al dibuix que porta l’educadora. S'ajuda als infants a veure quines similituds i diferències hi ha entre elles i a què es deuen les diferències.
 • Totes les famílies i persones tenen els mateixos drets? Quin dret creieu que els companys de l’Aitor no li respectaven? Creieu que marxar del poble era la millor solució? Quines altres possibilitats hi havia?

 • DURADA
  1 sessió de 2 hores.

  CALENDARI
  De gener a juny de 2023.

  ORGANITZA
  Regidoria d'Igualtat, Feminismes i LGTBI.
  Activitat gestionada per Irènia.

  TERMINI D'INSCRIPCIÓ
  Fins al 7 d'octubre de 2022.

  Per motius de gestió, es podran atendre un màxim de comandes. En cas que aquest màxim sigui superat pel nombre sol·licituds, aquestes s'atendran per ordre d'inscripció.
  Activitat presencial o virtual en funció de les mesures de seguretat per la COVID-19 vigents en cada moment.
  Ajuntament de Montcada i Reixac