Menú > Catàleg d'activitats - Cicle mitjà > Detall activitat
Construïm el nostre Món de Drets

DESTINATARIS
Alumnat de cicle mitjà de primària.

TEMÀTICA
Drets dels infants:
1)Dret a la igualtat, sense distinció de raça, religió o nacionalitat.
2)Dret a una protecció especial que asseguri un creixement mental i social sa i lliure.
3)Dret a un nom i a una nacionalitat.
4)Dret a una alimentació, habitatge i atenció mèdica adequades.
5)Dret a una educació i atenció especials per als infants amb discapacitats físiques, psíquiques o mentals.
6)Dret a la comprensió i afecte per part de les famílies i la societat.
7)Dret a l’educació gratuïta i dret a divertir-se i a jugar.
8)Dret a una atenció i ajuda preferents en cas de perill.
9)Dret a la protecció contra l’abandonament i l’explotació en el treball.
10)Dret a rebre una educació que fomenti la solidaritat, l’amistat i la justícia entre tothom.

OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE
En aquesta activitat es treballen els següents ODS: ODS1 (fi de la pobresa), ODS2 (fam zero), ODS3 (salut i benestar), ODS4 (educació de qualitat), ODS5 (igualtat de gènere), ODS6 (aigua neta i sanejament), ODS7 (energia assequible i no contaminant), ODS8 (treball decent i creixement econòmic), ODS9 (indústria, innovació i infrastructura), ODS10 (reducció de les desigualtats), ODS11 (ciutats i comunitats sostenibles), ODS12 (producció i consum responsables), ODS13 (acció pel clima), ODS14 (vida submarina), ODS15 (vida d'ecosistemes terrestres), ODS16 (pau justícia i institucions sòlides).

OBJECTIUS
Afavorir el coneixement sobre els Drets dels Infants (Convenció dels Drets dels Infants).
Donar a conèixer les diferències i desigualtats socials que es pateixen en aquest i d'altres països.
Mostrar de manera plàstica i visual els Drets dels Infants, a través d'una creació artística de tècnica lliure a partir de la imaginació, la creativitat, l'aprenentatge cooperatiu i el treball en equip de cada grup classe, per tal de mostrar i compartir el seu treball amb la resta de classes i escoles.

DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT
Concurs cooperatiu de creativitat sobre els Drets dels infants. Aquest concurs consta de dues parts:
  • Primera - arts plàstiques: a cada grup classe se li assignarà un (o més) dels 10 drets dels infants que es treballaran en aquesta activitat perquè el representi mitjançant les arts plàstiques en una peça de puzle gegant que, finalment, amb la resta de peces de les altres classes del propi i dels altres centres educatius permeti construir una creació artística única “El nostre Món de Drets”.

A mitjans d’octubre de 2021, en funció de les escoles participants, s’assignarà el dret (o els drets) a cada grup classe i es lliuraran les peces del puzle.
  • Segona - expressió artística: un cop el grup classe tingui la creació plàstica de l’obra que il·lustri el dret assignat, haurà de decidir com vol explicar i transmetre aquest dret i la peça creada a la resta de grups el dia de l’acte del concurs cooperatiu (teatre, mímica, cant, conferència o qualsevol altre mitjà d’expressió).

L’acte “Construïm el nostre Món de Drets” es concretarà més endavant. A l'acte l’alumnat i els mestres dels grups classe participants duran a terme l’exposició/representació del dret assignat, es realitzarà el muntatge del puzle gegant amb els 10 drets dels infants treballats i es lliuraran les distincions a cada grup.

MATERIAL
Material per a treballar els drets dels infants: es facilitarà al professorat una carpeta amb materials didàctics en paper per a treballar a l’aula els Drets dels Infants.
Peces de cartró ploma (facilitades per l’Ajuntament) de 70x70cm.
Nombre de peces: cada grup classe tindrà 1 peça o més (en funció de les escoles participants).
Les peces tindran escrit al dors el dret que representen i caldrà que cada grup escrigui al dors el nom de l’escola, el curs i el grup classe i a l’anvers també caldrà que aparegui integrat en la creació el dret treballat.
Tècnica: arts plàstiques amb tècnica lliure (pintures, retoladors, colors, ceres, collage, volums o qualsevol altre tipus de material).

RECOLLIDA DE LES PECES CREADES
Es recolliran les peces al centre educatiu la darrera setmana de novembre de 2021.

ACTE “CONSTRUÏM EL NOSTRE MÓN DE DRETS”
A concretar més endavant.

Es dissenyarà un calendari de 2022 fent ús de totes les peces creades, per tant, els 10 drets dels infants treballats.
Els centres educatius participants rebran un lot de llibres per la biblioteca de l'escola i un calendari per cada aula.
Cada grup classe rebrà una distinció en funció dels valors cooperatius, solidaris i creatius que destaquin en la seva obra i també un calendari per a cada infant.

EXPOSICIÓ DE LA CREACIÓ ARTÍSTICA “EL NOSTRE MÓN DE DRETS”
L’obra Construïm el nostre Món de Drets s’exposarà durant una setmana a les dues Biblioteques Municipals i el muntatge també es podrà exposar durant una setmana als centres educatius que participin al concurs (dates a determinar amb cada centre).

CALENDARI
Primer trimestre del curs escolar, en motiu de Dia Internacional dels Infants (20 de novembre).

ORGANITZA
Regidoria de Ciutadania, àmbit de Cooperació i Solidaritat, i Regidoria d'Educació, Infància i Joventut.

TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Abans del 8 d'octubre de 2021.
Ajuntament de Montcada i Reixac