Menú > Catàleg d'activitats - Cicle mitjà > Detall activitat
La poesia al teu abast

ITINERARI
Literatura

DESTINATARIS
Alumnes de cicle mitjà i superior d'educació primària.

DESCRIPCIÓ
Amb motiu del concurs de poesia infantil PETIT POETICAE, s'ofereix als centres escolars la possibilitat de realitzar unes sessions, a càrrec de poetes i/o persones amb bagatge pedagògic sobre el tema, per tal d’incentivar l'escriptura poètica.

L'activitat constarà de 2 sessions per curs, tipus taller, segons la disponibilitat del centre.

Un cop fetes les sessions, els alumnes, a nivell particular, o a nivell classe/escola poden participar amb les seves creacions en el concurs PETIT POETICAE 9a EDICIÓ, les bases provisionals del qual trobareu a l’activitat “Concurs Petit Poeticae”

OBJECTIUS
 • Potenciar la creació poètica entre els escolars.

 • La poesia és un eix medul·lar de la infància. Una pràctica que fan molt sovint a nivell oral, però no tant a nivell escrit. Els nens, quan juguen, inventen jocs de paraules i cantarelles que no deixen de tenir sentit poètic. La majoria de les cançons que canten són petits poemes. I també les lletres que s’inventen ells mateixos! Mots rimats que faciliten la memorització.

  Amb aquestes sessions es pretén que l’alumne investigui com convertir els seus sentiments en paraules, tenint en compte la utilització de sinònims, de metàfores, del ritme i de la rima.

  CALENDARI
  Les sessions, tipus taller, són dues per curs i es duran a terme a partir del dia 1 de març de 2022.

  DURADA
  Durada aproximada de les sessions: 50 minuts

  ORGANITZA
 • Biblioteques de Montcada i Reixac i Regidoria de Cultura amb el suport de la Regidoria d'Educació.
 • Responsables de l'activitat: Climent Sensada(csensada@montcada.org), Gisela Ruiz (ruizcg@diba.cat) i Laura Expósito (expositoll@diba.cat)
 • Responsable de la reserva de dates: Laura Expóstio (expositoll@diba.cat)

 • TERMINI D'INSCRIPCIÓ
  Fins el 18 de desembre de 2021.

  MÉS INFORMACIÓ
 • Sobre les visites escolars: https://biblioteques.montcada.cat/visites-escolars
 • Per a qualsevol consulta: Biblioteca Municipal Elisenda de Montcada, telèfon 93 492 59 59 o per correu-e als responsables corresponents.

 • Ajuntament de Montcada i Reixac