Menú > Catàleg d'activitats - PFI-PTT > Detall activitat
Internet Segura Share

DESTINATARIS
Alumnes de 4t d'ESO, batxillerat, cicles formatius, escola d'adults i PFI-PTT.

OBJECTIUS
Tractar diferents problemes relacionats amb el jovent i les xarxes socials.
Identificar el risc d'algunes conductes a partir dels personatges d'un cas pràctic.
Reflexionar sobre les possibles conseqüències de les seves conductes.
Valorar les actituds de seguretat que cal prendre.
Incorporar aquestes conductes segures a l'hora d'utilitzar la seva imatge a internet.
Adquirir responsabilitat en l'ús de les xarxes socials.

PROGRAMA
Visionar un vídeo d'un cas pràctic per tal de comentar-ho i reflexionar.
És convenient un entorn que afavoreixi el contacte visual.

Es divideix l'aula en grups de 5/6 alumnes, entre ells respondran les preguntes sobre un personatge assignat que apareix a la projecció. Cada personatge té una fitxa que es lliurarà al grup.

El portaveu de cada grup explicarà les conclusions a la classe. La resta d'alumnes podrà intervenir i posar en comú reflexions i comentaris sobre el que s'ha exposat.

Un cop s'hagi parlat de tots els personatges, els participants aniran trobant els conceptes clau i aportant conclusions.

S'apuntaran els conceptes clau de la sessió a la pissarra. Si no han sorgit tots en el debat, caldrà aportar-los per part de l'agent.

PROPOSTA
Us proposem que els alumnes facin una activitat posterior a la realització d'aquest taller, a criteri de cada centre, un cartell, un vídeo, anunci, enquesta, etc...
La intervenció de la PG-ME aporta un valor que es pot optimitzar enfortint el missatge amb la implicació dels centres educatius en la consecució dels objectius de la sessió.

CARACTERÍSTIQUES
La durada de l'activitat és d'una hora aproximadament.

MATERIAL
És necessari ordinador, projector, altaveus, vídeo, guix i pissarra.

CALENDARI
Durant tot el curs.

ORGANITZA
Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra.
Oficina de Relacions amb la Comunitat.

TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Es pot sol·licitar durant tot el curs, amb una antelació mínima de dues setmanes.


Ajuntament de Montcada i Reixac