Menú > Catàleg d'activitats - Batxillerat > Detall activitat
Xarxes socials i situacions d'abús (Sextorsió 2.0)

DESTINARIS
Alumnes de 1r de batxillerat.

OBJECTIUS
Conèixer els riscos de l'ús de noves tecnologies que poden anar associades a situacions d'abús.
Identificar el concepte de sextorsió derivat del sexting.
Treballar sobre el concepte de privacitat i protecció de dades.
Identificar diversos tipus de violència que es manifesten de forma encoberta.

DESCRIPCIÓ
Explorarem conceptes com texting, sexting, grooming i la creació d'identitats a les xarxes socials. Treballarem sobre noves formes de violència i assetjament sexual. Reflexionarem sobre la pròpia identitat que cadascú presenta amb els seus perfils a facebook, etc.

METODOLOGIA
Taller. Anàlisi dels propis perfils a les xarxes, visualització de material audioviosual relacionat. Pluja d'idees i debat. Anàlisis gràfic, cognitiu i emocional. Treball sobre la identificació dels conceptes presentats a l'entorn immediat.

DURADA
1 sessió de 2 hores.

MATERIAL
Paper, colors, bolígrafs, pissarra, retolador, aula amb espai suficient per al moviment, canó i connexió a internet.

CALENDARI
Durant el mes de febrer de 2020.

ORGANITZA
Regidoria Igualtat, feminismes i LGTBI.
Activitat gestionada per l'Associació Conexus, atenció, formació i investigacions psicosocials.

Contacte: atenciolgtbi@montcada.org
oficinadona@montcada.org

TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Fins al 7 d'octubre de 2019.

Per motius de gestió, es podran atendre un màxim de comandes. En cas que aquest màxim sigui superat pel nombre sol·licituds, aquestes s'atendran per ordre d'inscripció.
Ajuntament de Montcada i Reixac