Menú > Catàleg d'activitats - 2n Cicle ESO > Detall activitat
Tallers: Just o injust? / Aliments o armes?

DESTINATARIS
Alumnat de segon cicle de secundària, batxillerat i cicles formatius.

TEMÀTICA
Educació per al desenvolupament.
Educació per la pau.
Desigualtats i interdependències Nord/Sud.
Comerç just i economia social i solidària.

OBJECTIUS
Conèixer i identificar la dinàmica del comerç internacional.
Entendre la relació entre justícia social i pau i les desigualtats en el desenvolupament com una de les causes dels moviments migratoris i de generació de conflictes.
Analitzar algunes de les causes i conseqüències de l'ordre econòmic vigent i estudiar-ne les alternatives com el comerç just.
Conèixer la situació de dependència a la qual estan sotmesos els països empobrits per poder rebre l’Ajuda per al Desenvolupament i com sovint la venda d’armament a alguns governs es fa passar per aquest tipus d’ajuda.
Qüestionar la immoralitat que suposa que determinats països s’enriqueixin per la venda d’armes que s’usen per matar persones i destruir.
Aprendre a representar un rol determinat, estigui o no en consonància amb les conviccions personals.
Promoure el treball en grup, la reflexió i el debat.

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT
Es tracta d’un programa curt de dues sessions que es desenvolupen mitjançant jocs de rol i simulació on es treballen, entre d’altres, conceptes com l’ordre econòmic internacional i el desenvolupament.

Just o injust? - Desigualtats entre països
Es divideix l'alumnat en grups per reproduir les relacions comercials entre diferents països a través de la dinàmica del joc de rol. Els i les alumnes poden analitzar la relació entre l’ordre econòmic que regeix les relacions internacionals i les desigualtats en el desenvolupament econòmic i humà entre els països més rics i els països més pobres.
Per finalitzar l’activitat, s’obre un debat i l’alumnat elabora les pròpies conclusions.

Aliments o armes? – La cooperació condicionada al comerç d’armes
El joc permet analitzar les pressions a les quals estan sotmesos els governs dels països més pobres per part dels més rics per destinar els finançaments etiquetats com “Ajut” a la compra d’armes o equipament militar. Es divideix l’alumnat en grups per decidir les prioritats i presentar els arguments i cada grup representa una de les parts involucrades: govern, ambaixades, exèrcit, grups de pressió, companyies privades, etc.
Per finalitzar l’activitat i un cop desfets els grups, s’inicia la discussió dels rols, de com s’han pres les decisions, les implicacions d’aquestes i s’obre un debat sobre el comerç d’armament versus les necessitats del desenvolupament.

ITINERARI
Es recomana que l'alumnat que realitzi aquest programa prèviament hagi pogut treballar els conceptes relacionats amb l’educació per al desenvolupament, la cultura de pau, el comerç just i l’economia social i solidària, els drets humans, entre d’altres, presents en els diversos tallers planificats al llarg de les següents etapes educatives: infantil, primària i primer cicle de secundària.

MATERIAL
Aula espaiosa amb un projector o pissarra digital amb accés a Internet. La resta de material és aportat per l’entitat que realitza el taller.

DURADA
Dues sessions d’1,30 hores.

CALENDARI
Durant tot el curs escolar.

ORGANITZA
Regidoria de Ciutadania, àmbit de Cooperació i Solidaritat, a través de l’entitat Irènia, Jocs de Pau.

TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Abans del 5 d'octubre de 2018.

Per motius de gestió, es podran atendre un màxim de comandes. En cas que aquest màxim sigui superat pel nombre sol·licituds, aquestes s'atendran per ordre d'inscripció.
Ajuntament de Montcada i Reixac