Menú > Catàleg d'activitats - 1r Cicle ESO > Detall activitat
Un viatge no triat, infants refugiats

DESTINATARIS
Alumnat de 6è de primària i 1r i 2n d'ESO.

TEMÀTICA
Persones refugiades.
Educació per la pau.

OBJECTIUS
  • Treballar i conèixer els conceptes: conflicte i resolució pacífica.
  • Entendre els efectes de les guerres en els infants i fomentar el sentiment d'empatia envers les persones que les pateixen.
  • Reflexionar sobre els jocs violents i incorporar coneixements, actituds i valors indispensables per al foment d’una cultura de pau.
  • Presentar la feina de les ONG de cooperació, d'assistència humanitària i de lobby.

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT
El taller es desenvolupa mitjançant un joc de simulació i d'històries de vida d'infants que viuen una situació de guerra.
La sessió inicia amb una petita pluja d’idees per definir els conceptes de convivència i conflicte, a partir d'experiències properes a l'alumnat.
Posteriorment, s'analitzen les causes i conseqüències dels conflictes que es transformen en conflictes armats i dels quals existeixen exemples propers a la Mediterrània.
En el decurs del joc de taula, Un viatge no triat, els i les jugadores viuen les diferents vicissituds que han d’afrontar les persones refugiades en el seu viatge cap a un lloc segur.
Per finalitzar l'activitat, es posa en comú el contingut de la sessió i s'obre un debat.

ITINERARI
Es recomana donar continuïtat al treball d'aquest taller amb l'activitat “Dona, conflicte armat i pau” per tal de seguir impulsant i promovent la cultura de pau i comprenent les greus conseqüències dels conflictes armats, planificada pel segon cicle d'educació secundària.

MATERIAL
Aula espaiosa amb un projector o pissarra digital amb accés a Internet. La resta de material és aportat per l'entitat que realitza el taller.

DURADA
1,30 hores.

CALENDARI
Durant tot el curs escolar.

ORGANITZA
Regidoria de Ciutadania, àmbit de Cooperació i Solidaritat, a través de l'entitat Irènia, Jocs de Pau.

TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Abans del 30 d'octubre de 2020.

Per motius de gestió, es podran atendre un màxim de comandes. En cas que aquest màxim sigui superat pel nombre sol·licituds, aquestes s'atendran per ordre d'inscripció.

Ajuntament de Montcada i Reixac