Menú > Catàleg d'activitats - 1r Cicle ESO > Detall activitat
Enredant el gènere: amor romàntic i prevenció de relacions masclistes


DESTINATARIS
Alumnat de 1r cicle d'ESO.

OBJECTIUS
Fer visibles els prejudicis i estereotips en la forma de relacionar-se nois i noies en les relacions afectives.
Promoure les relacions sanes mitjançant l’adquisició de valors (corresponsabilitat, igualtat, esforç, empatia, respecte, llibertat i cura).
Identificar les diverses violències i actituds sexistes presents en els seus entorns (institut, família, grup d’iguals, relacions personals) i treballar l’homofòbia i la transfòbia.

DESCRIPCIÓ
Durant el taller es treballaran les següents temàtiques:
  • Identitats, estereotips i rols de gènere.
  • Amor romàntic.
  • Sexualitat i diversitat sexual.
  • Actituds discriminatòries dins els grups i expressió d'emocions.

El taller facilitarà una presa de consciència al voltant d’aquestes qüestions, es faran visibles les violències existents i es donaran eines per a una convivència més sana, respectuosa i integradora de la diversitat.

METODOLOGIA
Es faran servir diverses metodologies:
Treball de Processos: Eines per a la facilitació de grups i relacions que afavoreix la presa de consciencia i expressió; considera les problemàtiques i reptes com a oportunitats per a l'aprenentatge i la transformació.
Teatre de les Oprimides: Eina que facilita les discussions dels problemes socials i d'intervenció socioeducativa, fomentant un pensament crític.
Processos creatius: Eina que permet noves formes d’explorar la realitat i estratègies per operar sobre aquesta, afavorint un espai per a l'espontaneïtat.

DURADA
1 sessió de 2 hores.

CALENDARI
Atenció! Només d’octubre a desembre de 2020.

ORGANITZA
Regidoria Igualtat, feminismes i LGTBI.
Activitat gestionada per Cúrcuma.

TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Atenció! Abans del 9 d'octubre de 2020.

Per motius de gestió, es podran atendre un màxim de comandes. En cas que aquest màxim sigui superat pel nombre sol·licituds, aquestes s'atendran per ordre d'inscripció.
Activitat presencial o virtual en funció de les mesures de seguretat per la COVID-19 vigents en cada moment.

Ajuntament de Montcada i Reixac