Menú > Catàleg d'activitats - 1r Cicle ESO > Detall activitat
Tallers preventius a la Festa Major


DESTINATARIS
Alumnes de 1r a 4t d’ESO.

OBJECTIUS
Motivar la reflexió dels alumnes al voltant d’aquells patrons de consum d’alcohol que comporten més risc i afavorir canvis en els consums tan normalitzats.
Treballar sobre la percepció del risc en relació al consum de drogues per desbanalitzar la visió que es té sobre els efectes.
Dotar d’eines per a la gestió dels riscos associats al consum de drogues.

PROGRAMA
Es proposa una campanya educativa i preventiva prèvia a la Festa Major de Montcada per tal que hi hagi un consum més responsable per part dels joves durant la festa. La intervenció consistirà en una xerrada-debat participatiu al voltant de missatges preventius que apareguin en el Decàleg de la Festa Major i respondre un qüestionari, un cop passada la festa, per tal d'avaluar la repercussió que ha tingut el taller.

CARACTERÍSTIQUES
La durada de l’activitat serà d'1hora i mitja, més 10 minuts de respondre l'enquesta després de la Festa Major.

MATERIAL
Decàleg de la Festa Major.

CALENDARI
Del 18 al 28 de maig de 2020.

ORGANITZA
Pla Local en Drogues i Pantalles. Servei PASSA (punt d'informació i assessorament en drogues). Serveis Socials
C/ Major, 32 Montcada i Reixac.
Per a qualsevol consulta: telèfon 93 575 34 30 /633 33 47 53, de dilluns a divendres, de 9 a 14h

TERMINI D’INSCRIPCIÓ

Inscripció oberta fins al 20 d’abril del 2020.

Ajuntament de Montcada i Reixac