Menú > Catàleg d'activitats - Cicle superior > Detall activitat
Una aposta per la pau

DESTINATARIS
Alumnat de cicle superior de primària.

TEMÀTICA
Educació per la pau.
Educació per al desenvolupament.

OBJECTIUS
Treballar diverses estratègies de resolució de conflictes.
Fomentar el treball cooperatiu.
Potenciar les habilitats comunicatives.
Treballar el concepte d’empatia com a possible via per entendre els conflictes.

DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT
Aquesta és una nova versió del taller "Una aposta per la Pau", on a través de diferents dinàmiques es treballa sobre la simulació de situacions conflictives i com donar-li solucions.
L’activitat consta d’un total de 5 situacions i, a partir de l’escenificació d’aquestes i de les idees que l’alumnat aporta sobre cada una d’elles, es realitza un treball posterior de reflexió i debat amb el grup classe.

ITINERARI
Es recomana donar continuïtat al treball d’aquest taller amb l’activitat “Dona, conflicte armat i pau” (segon cicle de secundària) i els tallers “Just o injust? i Aliments o armes?” (segon cicle de secundària, batxillerat o cicles formatius), per tal de seguir promovent la cultura de pau i l’educació per al desenvolupament.

MATERIAL
El material és aportat per l’entitat que realitza el taller.

DURADA
1,30 hores.

CALENDARI
Durant tot el curs escolar (es recomana fer l'activitat entorn al 21 de setembre "Dia Internacional de la Pau").

ORGANITZA
Regidoria de Ciutadania, àmbit de Cooperació i Solidaritat, a través de l’entitat Creu Roja.

TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Abans del 4 d'octubre de 2019.

Per motius de gestió, es podran atendre un màxim de comandes. En cas que aquest màxim sigui superat pel nombre sol·licituds, aquestes s'atendran per ordre d'inscripció.
Ajuntament de Montcada i Reixac