Menú > Catàleg d'activitats - Cicle mitjà > Detall activitat
La Pau minada: ves amb compte, Maria Clara

DESTINATARIS
Alumnes de cicle mitjà i superior de primària.

TEMÀTICA
Educació en valors.
Fomentar la cultura de la pau.

OBJECTIUS
Donar a conèixer com actuen les mines antipersonal i les bombes de dispersió, així com les seves característiques i situació al món.
Relacionar i reflexionar de manera crítica i activa entorn de la problemàtica i les conseqüències de les mines antipersonal i les bombes de dispersió.
Mostrar les solucions que han adoptat els països i la població civil per eradicar aquesta problemàtica.
Potenciar el compromís i les actuacions que promouen una cultura de la pau i els valors democràtics i solidaris.

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT
En primer lloc es copsa el coneixement que els infants tenen del tema i es fa una pluja sobre el concepte de pau que es guarda per poder contrastar més endavant amb les condicions en les que viuen els països minats.

En segon lloc es fa un visionat del conte interactiu “Vés amb compte, Maria Clara!. El conte, mitjançat imatges i animacions, narra la vivència d’una nena colombiana que pateix un accident amb una mina antipersonal. Els textos del conte original escrit per alumnes de 5è de Primària de l’escola Alfageme de Barcelona.

Després de la valoració del conte en gran grup pels alumnes, es presenten els països més contaminats per mines al món i el seu efecte sobre la població civil, les possibilitats de pau, i el respecte als drets humans, mitjançant un mapa i diverses imatges.

La activitat es pot arrodonir amb el joc de taula “Missió desminatge” un joc cooperatiu que proposa a l'alumnat participar en una missió humanitària per desminar completament una zona afectada per mines antipersonal i residus explosius de guerra i garantir la seguretat del habitants del poble.

Al final de l’activitat es lliurarà al professorat un document avaluador que realitzarà amb el seus alumnes per poder valorar l’activitat adientment. També es facilitarà al professorat tot un seguit d'exercicis i activitats per poder tenir continuïtat amb la matèria.

Aquesta activitat es pot fer presencial i on-line.

MATERIAL
Aula espaiosa, ordinador i projector.

DURADA
1 hora i 30 minuts.

CALENDARI
Durant tot el curs escolar.

ORGANITZA
Regidoria de Ciutadania, àmbit de Cooperació i Solidaritat, a través de l’entitat Eirene.

TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Abans del 30 d'octubre de 2020.

Per motius de gestió, es podran atendre un màxim de comandes. En cas que aquest màxim sigui superat pel nombre sol·licituds, aquestes s'atendran per ordre d'inscripció.

Ajuntament de Montcada i Reixac