Menú > Catàleg d'activitats - Cicle mitjà > Detall activitat
Classe a la biblioteca (Elisenda de Montcada)

DESTINATARIS
Alumnes d'educació infantil i primària.

OBJECTIUS
 • Donar a conèixer i promoure els serveis de la biblioteca.
 • Mostrar els diferents tipus de recursos on poder trobar informació.
 • Donar a conèixer el fons de la biblioteca.
 • Promoure la biblioteca com a espai d'aprenentatge i descoberta.
 • Aprendre a valorar els recursos electrònics de qualitat (Cicle Mitjà i Superior de Primària)

 • PROGRAMA
 • Benvinguda i presentació de la biblioteca, a càrrec del personal de la biblioteca.
 • Classe a la biblioteca, a càrrec del mestre.

 • DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA
  La biblioteca ofereix la sala infantil per tal que el/la mestre/a pugui realitzar una classe sobre un tema concret amb materials del fons i els recursos de les biblioteques.

  És important que el/la mestre/a comuniqui per endavant el tema a treballar, per tal de poder preparar els llibres i documents més adequats pel desenvolupament de l'activitat d'acord amb el requeriments de la sessió.

  El propòsit és que els alumnes facin servir els materials de la biblioteca pel seu aprenentatge a través de la consulta de diferents fons d'informació.

  En tot moment, el professor serà l'encarregat del contingut que vol treballar durant la sessió

  DOCUMENTACIÓ
  Alumnes
 • Sol·licitud de carnet informatitzat pels menors de 14 anys
 • Bibliografia dels materials preparats
 • Aquella que puntualment pugui ser d'interès per al grup que fa la visita (difusió d'activitats, guies bibliogràfiques...)

 • Tutors
 • Bibliografia dels materials preparats
 • Materials de difusió elaborats per les biblioteques i que puguin ser d'interès (guies bibliogràfiques, punts de llibre...)

 • REQUISITS
  Es necessiten dos mestres o un mestre i un acompanyant per les visites on s'hagin de fer dos grups per anar a l'aula multimèdia.

  OBSERVACIONS
  Aquesta activitat és molt flexible i es pot adaptar a les necessitats de les assignatures, dels mestres, dels cursos i dels alumnes.
  Tindreu el suport de l'equip bibliotecari durant l'activitat.

  DURADA I LLOC
  La durada de l'activitat és d'1h i es realitzarà a la biblioteca.

  ORGANITZA
 • Biblioteques de Montcada i Reixac i Regidoria de Cultura amb el suport de la Regidoria d'Educació.

 • Responsables de l'activitat: Esther Moreno (morenores@diba.cat) i Laura Expósito (expositoll@diba.cat)

 • Responsable de la reserva de dates: Esther Moreno (morenores@diba.cat)

 • Per a qualsevol consulta: Biblioteca Municipal Elisenda de Montcada, telèfon 93 492 59 59 o per correu-e als responsables corresponents.

 • Bloc de les biblioteques de Montcada i Reixac


 • TERMINI D'INSCRIPCIÓ
  Fins al 21 de juny de 2019.
  Ajuntament de Montcada i Reixac