Menú > Catàleg d'activitats - Cicle inicial > Detall activitat
CI-Coompetim?


DESTINATARIS
Alumnat de cicle inicial de primària.

TEMÀTICA
Educació per la pau.
Educació per al desenvolupament.

OBJECTIUS
• Introduir el concepte de Diversitat com aspecte positiu i enriquidor.
• Fomentar la cooperació dins del grup classe.
• Introduir el concepte de les desigualtats socials.
• Educar en el concepte de superació enfront de competició.
• Trobar solucions als problemes proposats des del diàleg.
• Donar a conèixer el Dia de la No-Violència i la Pau (si aquesta activitat es fa en el marc
del DENIP).

METODOLOGIA
Es tracta d’un joc que consisteix en fer 5 proves. La importància d’aquesta activitat radica, no només
en superar les proves, sinó en fer-ho de forma cooperativa aportant les seves habilitats i destreses de cadascú.

DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT
Breu acostament als conceptes de Diversitat, Desigualtat i Cooperació, amb imatges o fotografies que generin interès, ja que permeten entendre millor els conceptes. Es divideix el grup-classe en petits subgrups de 4 aproximadament. El joc consisteix en fer 5 proves, és important explicar als infants que no es tracta només de superar les proves, sinó que es valoraran la participació dels membres del grup, l'aportació que ha fet cada membre i el treball en equip, la pressa de decisions i la capacitat d’escoltar els companys i les companyes.

A continuació explicarem les proves: Cursa de les cadires (habilitat psicomotriu), El Jeroglífic (habilitat
cognitiva), Collage (habilitat artística), El Problema (habilitat cognitiva), Limbo (habilitat psicomotriu).


MATERIAL
Espai ampli com un gimnàs o pati. 5 cadires que no es pleguin i que resisteixin el pes d’un infant,
corda llarga.

DURADA
1.30 hores.

CALENDARI
Durant tot el curs escolar.

ORGANITZA
Regidoria de Ciutadania, àmbit de Cooperació i Solidaritat, a través de l'entitat Irènia, Jocs de Pau.

TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Abans del 5 d'octubre de 2018.

Per motius de gestió, es podran atendre un màxim de comandes. En cas que aquest màxim sigui superat pel nombre sol·licituds, aquestes s'atendran per ordre d'inscripció.

Ajuntament de Montcada i Reixac