Menú > Catàleg d'activitats - PFI-PTT > Detall activitat
Dona, conflicte armat i pau

DESTINATARIS
Alumnat de 2n cicle d'ESO, PFI-PTT i escola d'adults.

TEMÀTICA
Educació per la pau.
Educació per al desenvolupament.

OBJECTIUS
Donar a conèixer els conceptes de gènere, conflicte armat i processos de pau i les raons per les quals les dones pateixen de forma més devastadora les conseqüències de les guerres.
Fomentar l'empatia, el diàleg i la cooperació a través de la visualització del treball de les dones com a constructores de pau.
Contribuir a l'educació en temes humanitaris i de cultura de pau i al foment de l'esperit crític i coneixement de la realitat.
Canalitzar les motivacions de solidaritat i els sentiments de cooperació que puguin sorgir entre l’alumnat que ha treballat al taller, a través de dinàmiques de grup, debat, construcció conjunta de conceptes i comunicació audiovisual.

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT
El taller es desenvolupa a través de recursos i metodologia dinàmica, visual i de reflexió i debat, mitjançant la conceptualització i treball de 6 petits documentals.
La sessió inicia amb una presentació de l'activitat mostrant el significat de gènere, d’estereotips i els rols que tenen tant l'home com la dona i com aquesta situació s'agreuja durant un conflicte armat i les conseqüències que això comporta.
Posteriorment, es mostra com la situació de desigualtat ha possibilitat una implicació i un impuls destacat de moltes dones en els processos de pau, explicant alguns dels casos més rellevants.
A continuació, es passen 6 petits documentals que reflecteixen situacions i actituds de dones en 6 països diferents que han patit o encara pateixen conflicte armat. Aquests documentals pertanyen al concurs "Fem films, fem pau" i mostren alguns dels ingredients imprescindibles per la construcció de la pau.
Un cop visionats els documentals, es divideix l’alumnat en 6 grups i cada grup té assignat un dels documentals per posar en comú les reflexions i sentiments que extreuen d’aquest i a partir d’una fitxa de treball elaboren una paraula i una frase estratègiques de pau que representen i simbolitzen el que han treballat.
Per finalitzar l’activitat es fa una reflexió i debat conjunt dels documentals i l’alumnat exposa per grups l’estratègia de pau proposada.

ITINERARI
Es recomana donar continuïtat al treball d’aquesta activitat amb els tallers “Just o injust? i Aliments o armes?” per tal de seguir impulsant i promovent la cultura de pau i l’educació per al desenvolupament, planificada pel mateix segon cicle d’educació secundària, per batxillerat o cicle formatius.

MATERIAL
L’activitat es pot desenvolupar a l’aula. És necessari un projector i un ordinador. La resta de material és aportat per l’entitat que realitza el taller.

DURADA
2 hores.

CALENDARI
Durant tot el curs escolar (es recomana fer l’activitat entorn al 8 de març “Dia Internacional de la Dona”).

ORGANITZA
Regidoria de Ciutadania, àmbits de Cooperació i Solidaritat i Polítiques d’Igualtat, a través de l’entitat Grup Eirene.

TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Abans del 30 d'octubre de 2020.

Per motius de gestió, es podran atendre un màxim de comandes. En cas que aquest màxim sigui superat pel nombre sol·licituds, aquestes s'atendran per ordre d'inscripció.

Ajuntament de Montcada i Reixac